Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 Menü

Edebiyat

Linkler

Onlar Ne Dediler

Bu Site'nin Amacı Ne

Ana Sayfa

 

Kardes Senin Browserden kaynaklanan bir sorun var. Yoksa burada kayan bir yazı gorecektin

 

 

BABA, OĞUL, KARDEŞ KATİLLERİNİN İMPARATORLUĞU

 

Yeryüzünde kurucusunun adıyla süregelen Osmanlı devleti dışında bir devlet geçmemiştir. Tamamen istisnalar yumağı olan Osmanlı imparatorluğundaki eşi benzeri görülmemiş bir karmaşıklar yumağıdır Osmanlı.

 

Osmanlıdaki Taht Kavgaları

Osmanlı usulü saltanatın intikalinde tıpkı Moğollarda olduğu gibi belirlenmiş bir kural yoktur. Bu kuralsızlık da kurulan her Türk devletinin kısa sürede parçalanmasına yol açıyordu. Bu anlayış Türk-İslam devletlerine de aynen yansımıştır ve devlet her zaman hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır. Osmanlı devletinin murisi sayılan Anadolu Selçuklularında da durum aynen böyleydi. Bu yüzden veliaht tayininde her zaman kavgalar çıkıyordu.

 

Osmanlı devletinde ilk taht kavgası daha beylik döneminde Osman beyin öz amcasını beyliğini elinden alır korkusuyla 1298 de öldürmesiyle başlar. (Osman bey kendi eli kendi okuyla 1298 de öz amcasını öldürmüştür.)

 

Osman'ın yerine geçen Orhan, kardeşlerinden, anne ve baba ve yakınlarından kimseyi öldürmeden Osmanlı tarihine bir istisna olarak geçmiştir.

 

1360'da Orhan'ın yerine geçen I. Murat yerine göz diken oğlu Savcı beyi yakalatıp kızgın demirle gözlerini oyduktan sonra öldürtmüştür.

 

I. Murat'tan sonra saltanatı I. Beyazıt geçmiştir. Kardeşi Yakup o sırada Sırplarla savaş halinde ganimet peşindedir. Yıldırım Beyazıt Yakupun gelip taht'a geçmesi korkusuyla kardeşine bir tuzak hazırlar. Yakup babasının öldüğünden habersizdir. Kendisine baban çağırıyor diye haber yollanır. Gelir gelmez saltanat iddiasında bulunmasın diye boğdurulur .

 

Osmanlıda saray mezbahanelerinde can verenler ardından kıymete biniyor. Gözyaşları arasında törenlerle türbelere gömülüyordu. Arkalarından en çok göz yaşı döküp, üzüntüye boğulanlar ise cellada buyruğu veren baba ve kardeş sultanlar oluyordu. Osmanlıdaki idam ayinleri ise boğma şeklinde gerçekleşiyordu. Çünkü kurbanlar kutsal efendi olarak görüyorlardı.

 

Timur'a tutsak düşen Beyazıt'ın altı tane oğlu vardır. Süleyman, Musa, Mustafa, İsa, Mehmet ve Kasım.

 

Beyazıt'ın bir yıl sonra ölüsü teslim edilir. Ondan sonra kardeşler arasında kanlı taht kavgaları başlar. Yıldırımın oğulları 3 anadan olmaydı. Bulgar prensinin kızı, Germiyanoğlu Süleyman beyin kızı ve Sırp kralı Lazarın kızı olivirea dır. Kardeşlerin hangi anadan oldukları hala bilinmiyor. Bilinen o ki Çelebi Mehmet diye anılan I. Mehmet’in entrika, tuzak ve pusuculukta ötekilerden daha üstün olduğudur. Bu taht kavgası tam tamına 11 yıl sürmüştür.

Çelebi Mehmet kardeşi İsa'yı hamamda yıkarken avlamıştır. Musa'yı başka türlü yok etmiş. Musa ise daha önce sultan olma umuduyla Süleyman'ı öldürtmüştü. Böylece meydan Çelebi Mehmet’e kalmıştır. En küçük kardeş olan Kasım “benim sultanlıkta gözüm yok” diyerek Bizansa sığınmış canını kurtarabilmiştir.

 

Çelebi Mehmet 8 yıl iktidarda kalabildi. 1421 de Edirne yakınlarında domuz avında felç geçirip attan düşüp ölmüştür. Ölümü 40 gün saklı tutulmuştur.

 

Mehmet’in 18 yaşındaki oğlu Murat bu arada Bursa'ya ulaşıp Sultan oldu. Çelebi Mehmet oğlu Murat'ın da taht'a geçer geçmez kardeşlerini öldüreceğini bildiği için 13 ve 9 yaşındaki oğulları Mustafa ve Mahmut'u ve 7 yaşındaki oğlu Yusuf'u Bizansa emanet etmişti.

Fakat taht'a geçen Murat kardeşlerini bizansa vermedi. 13 yaşındaki Mustafa canını kurtarmak için paşaların yardımıyla kavgaya girdi. Ama yakalanıp öldürüldü. Çocuk kardeşleri Yusuf'la Mahmut'u iktidar arayışına girmesin diye gözlerini oydurdu. Hak iddia eden amcası “düzmece Mustafa'yı” da boğdurdu.

 

Osmanlı hanedanı korku hastalığına saplanmıştı. Baba “Oğlum beni tahttan indirecek.” diye titriyordu. Şehzadeler ölüm kokusunu algıladıkları andan itibaren “ne zaman öldürecekle” diye.

 

Sadece şehzadeler oldukları için öldürülen, hanedan erkeklerinden bazıları kurbanlık koyun gibi boğazlanma sırasını beklerken delirdi. Delilerden bazıları adam yokluğundan Sultan bile oldu. Deli İbrahim ve deli Mustafa gibi. Bazılar ise Sultanlık postundayken her an devrilip öldürülme korkusuyla felç geçirdi. I. Mehmet ve II. Murat gibi.

 

Murat'ın ölümüyle Fatih Mehmet taht'a 19 yaşındayken geçti. Kan banyosuyla işe başladı. İstanbul'u ele geçirmesini sağlayan Veziri Azam Çandarlı'yı ilk hamlede casusluk entrikasıyla yok etti. Ondan sonra kundaktaki bebek kardeşi Ahmet'i boğdurarak öldürdü. Bununla da kalmayıp insanlık tarihinin en vahşi yasasını yürürlüğe koydu. Bu yasaya göre iktidar mirası kavgasında evlatların babalarını, babaların evlatlarını, kardeşin kardeşi öldürebileceğini öngörüyordu. İktidar kavgalarında katliamların yasal hale gelmesinin ilk örneğiydi bu yeryüzünde.

Osmanlı sultanlarının çoğu onun, bunun, Bizanslıların, Bulgar, Sırp, Boşnaklıların torunuydu. Öte yandan Hıristiyan anneden doğan, o kültürle yetişenlerden hiçbiri halk önünde Müslümanlığa toz kondurmuyordu. Bu TC döneminde her adımda yaşanan siyasi dolandırıcılığın, yalan bulamacasına batarak, "Ben dümenime bakarım." Siyasetinin ilk adımlarıydı.

 

Arabistan'ın işgalinden sonra Osmanlı sultanları halifeliklerini ilan ettiler. Ama bu Müslümanların çoğunun annesi Hırıstiyandı. Hatta Fatih Mehmet bile annesinin etkisiyle Ortodokslukla İslamiyet arasında gidip gelmiştir.

 

Osmanlının en tartışmalı sultanlarından biridir Fatih Sultan Mehmet. Sanıldığı gibi Müslümanlık için yanıp tutuştuğu doğru değildir. Fatih Mehmet Osmanlı İmparatorluğunu Doğu Roma İmparatorluğuna dönüştürmek için çırpınmıştır. Fatih 30 yıl iktidarda kaldıktan sonra ölmüştür. Ölümünün zehirlenme biçiminde olduğu tarihçiler arasında yaygındır.

 

Fatih'in yerine geçen oğlu II. Beyazıt ile kardeşi Cem arasındaki iktidar kavgası tam anlamıyla kanlı bir curcunadır.

 

İktidar savaşında yenilgiye uğradıktan sonra kurtuluşu Rodos şövalyelerine sığınmakta arayan Cem'i geri getirip canını almak için Beyazıt yüz binlerce altın harcadı. Sonunda Beyazıt kardeşinin ölüsünü ele geçirmeyi başardı.

 

II. Beyazıt'ın sekiz oğlu vardı. Ölüğünde üç tanesi, Korkut, Selim ve Ahmet hayattaydı. Beyazıt ölmeden önce alini çabuk tutup Ahmet'i sultan yapmayı isteyince Selim toparlayabildiği kırk bin kişilik orduyla babasının üzerine yürüdü. Baba da karşı hamleye geçti. İki ordu Çorlu'da Karıştıran Ovası'nda karşılaştı, Selim yenik düştü. Kaçıp canını kurtardı.

 

Ordu faktörü o sırada ortaya çıktı. Ordu Ahmet'i değil Selim'i istiyordu. Selim eli kanlı bir ganimet avcısıydı çünkü. Ordu ayaklanıp İstanbul ve Ahmet yanlısı paşaların evini yağmaladı. II. Beyazıt darbecilere boyun eğdi. Yavuz Selim'i çağırıp iktidarı teslim etti. Yavuz babasını devlet töreniyle İstanbul'dan Dimetoka'ya uğurladı. Fakat yolun yarısına varmadan Çorlu yakınlarında zehirletip öldürttü. Daha sonra kırıma yeğenlerinden başladı. Ölmüş iki ağabeyinin iki oğlunu boğdurttu. Daha sonra kardeşleri Ahmet ve Korkut'a yöneltti. Korkut canını kurtarmak için teslim bayrağı çekti. "Benim iktidarda gözüm yok, tek isteğim köşemde huzur içinde yaşayıp sana dua etmek." diyerek...

 

Fakat Yavuz Selim korkularından kurtulmak istiyordu. Korkut'u ele geçirmek için bir entrika tezgahladı. Paşaların imzasıyla kardeşini baş kaldırmaya kışkırtan mektuplar yazdı. Sonunda onu tuzağa düşürdü. Yavuz Selim Manisa'ya gidip Korkut'un sarayını kuşattı. Korkut son anda kaçıp civardaki bir mağaraya saklandı. Üç hafta sonra bir ihbar sonunda yakalandı. Bir gece uykudayken boğduruldu. Aynı entrikayla kardeşi Ahmet'i de pusuya düşürdü. Onu da boğdurarak öldürttü. Daha sonra Ahmet'in Memluk sultanına kaçan oğlunu da öldürttü. Yavuz Selim öldükten sonra yerine tek oğlu olan Kanuni Süleyman geçti.

 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Lehistanlı Mahidevran'dan olan oğlu Mustafa'dan başka Hürrem Sultan'dan da dört oğlu vardı, üçü eceliyle ölmüştü. Hürrem Sultan geleceğin sultanı olarak, hayatta kalan tek oğlu Beyazıt'ı görmek istiyordu. Hürrem Sultan bunu sağlayacak entrikalar örmeye başladı. İlk iş olarak önünde bir engel olan vezir İbrahim Paşa'yı Kanuni'ye öldürttü. Tezgahlar bundan sonra Şehzade Mustafa'nın başını sarmalamak üzere kurulmaya başlandı. Onun, İran Şahı yanlısı olduğunu Sultan'ın kulağına fısıldandı. Ordunun da, Mustafa'yı bir an önce padişah olarak görmek istediği... Hürrem'in fısıltıları Kanuni'yi deli etmeye yetmişti. Hemen harekete geçti ve oğlu Mustafa'yı boğdurttu. Mustafa'yı boğan cellat, Paşa yapıldı.

 

Mustafa ortadan kalkınca Kanuni'nin Hürrem'den olma Beyazıt ve Selim taht için aday olarak kalmıştı. Hürrem Sultan öldükten sonra iki kardeş birbirine düştü. Kanuni de bunu önlemek için birini Amasya, diğerini de Manisa Valiliğine atadı. Fakat dönen entrikalar sonucu iki kardeş Konya'da savaştılar. Beyazıt yenilip dört oğlunu alıp İran Şah'ına sığındı. Kanuni oğlu ve torunlarına İran Şah'ından adeta satın alarak hepsini boğdurttu. Tek varis olan II. Selim Kanuni öldükten sonra taht'a geçti.

 

Selim şarap ve kadına düşkün bir sultandı. Devşirme Sokullu Mehmet Paşa'ya kızını verip yönetimi ona bırakmıştır. II. Selim'den sonra taht'a oğlu III. Murat geçti. İlk icraatı beş kardeşini öldürtmek oldu. III. Murat'tan sonra en büyük oğlu III. Mehmet taht'a geçti. Taht'a çıkar çıkmaz on dokuz erkek kardeşini bir vuruşta ve bir arada katlettirdi. İki kardeşten hamile kalmış yedi cariyeyi de denize attırdı. Katliama on altı yaşındaki oğluyla devam etti.

 

III. Mehmet ölünce on dört yaşındaki Ahmet sultan yapıldı. I. Ahmet öldükten sonra yerine I. Mustafa geçti. Fakat I. Mustafa zır deliydi. Delilikleri çekilmez olunca tahttan indirildi. Yerine I. Ahmet'in büyük oğlu Genç Osman taht'a geçti.

 

Genç Osman kardeşlerine önce dokunmadı. Onları hapse attı. Ancak bir gün Lehistan seferine çıkarken arkasından iktidara el koyar korkusuyla kardeşlerinden en büyüğünü boğdurttu. Bir yıl sonra yeniçeriler Lehistan seferinden beklenen ganimet sağlanamaması yüzünden Genç Osman'ı ayaklanarak öldürdüler. Genç Osman'dan sonra deli Mustafa ikinci kez padişah oldu. Delilikleriyle başa çıkamayınca ikinci kez tahttan indirildi. Yerine I. Ahmet'in en küçük oğlu IV. Murat taht'a geçirildi. IV. Murat taht'a geçtiğinde on bir yaşındaydı. Büyüme sürecinde kardeşlerine dokunmadı. Bir gün Van seferine çıkarken yokluğunda bir halt karıştırmasınlar diye iki kardeşini, başka bir sefer öncesinde de ötekini öldürttü. Böylece geride kafeste yaşayan tek kardeşi kaldı. Yirmi sekiz yaşındayken IV. Murat öldü. Yerine yıllar boyu kafeste öldürülme korkusuyla yaşayan İbrahim geçirildi. Delilik kusuru yetmiyormuş gibi bir de askerlerden vergi almaya kalkınca tahttan indirildi. Yerine büyük oğlu IV. Mehmet geçirildi.

 

IV. Mehmet çocuk padişahlardan bir başkasıydı. Padişahlık kaftanını giydikten birkaç gün sonra babaannesi Kösem Sultan onu zehirleyip öldürmek üzereyken komplo ortaya çıkarıldı. Kösem Sultan boğduruldu. Dokuz yıl sonra Mehmet ordu ayaklanmasıyla tahttan indirildi. Yerine kafeste tutulan kardeşi II. Süleyman oturtuldu. Bir süre sonra yeniçeriler maaşları arttırılmadığı için onu da tahttan indirirler. Yerine III. Ahmet geçirilir. Lale Devri ile ünlenen III. Ahmet Patronu Halil İsyanı ile ordu tarafından tahttan indirilir. Daha sonra yerine III. Osman geçti. İlk işi amcası Mehmet'i boğdurtmak olur.

 

Bu sefer taht'a III. Selim geçer. III. Selim yeniçeri ocağını kendini güvenceye almak için lağv etmeye karar verir. Yerine Nizam-ı Cedid birliklerini kumaya yeltenir. Pusuda bekleyenler Nizam-ı Cedid hareketini moskofluk olarak nitelendirip propagandaya başladılar. İsyan çıkar. İsyancılar III. Selim'in on bir yakın çalışma arkadaşını ister. Can korkusuyla istenilen paşalar verilir, isyancılar eşine benzerine rastlanmadık bir şekilde on bir kişiyi paramparça ederler. Bunu üzerine 1807'de Selim çekilmek zorunda kalır. Yerine IV. Mustafa geçer. Sultanlar artık paşaların entrika oyunlarında birer kukladır. Orduya egemen olan paşa beğenmediğini alaşağı ediyordu. O sırada en etkili paşa Alemdar Mustafa Paşa'ydı. Bir gün başbakanlığı basar, Çelebi Mustafa Paşa'yı kapı dışarı edip yerine oturur. IV. Mustafa olayı duyunca korkar. Kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonucu kafesteki kardeşlerini hemen öldürtme kararı alır. Cellatlar, kardeşi III. Selim'i boğmaya zaman olmadığı için hançerleyerek öldürürler. Böylece hanedan mensuplarının boğularak kanları dökülmeden öldürülmesi geleneği son bulur. Cellatlar şehzade Mahmut'un bulunduğu kafese yönelirler. Birkaç seveni tarafından şehzade kurtarılır. O sırada Alemdar sarayı ele geçirir. IV. Mustafa'yı indirir. Yerine II. Mahmut'u geçirir. II. Mahmut ilk iş olarak ağabeyi IV. Mustafa'yı öldürtür. II. Mahmut 1826'da yeniçeri ocağını topa tutar, kalanları da kılıçtan geçirerek ocağı yok eder. II. Mahmut eceliyle öldükten sonra yerine Abdülmecit geçer. Kardeş kanına elini bulamadan yirmi iki yıl iktidarda kalır ve ölünce yerine kardeşi Abdülaziz geçer. Abdülaziz on beş yıl iktidarda kaldıktan sonra darbe ile tahttan indirilir. Daha sonra da ölü bulunur. Cinayetin adı "bileklerini keserek intihar" diyerek değiştirilir. Azizden boşalan taht'a oğlu V. Murat oturtulur. Üç ay sonra askeri darbeyle indirilir. Yerine Abdülhamit geçer, otuz üç yıl iktidarda kalır. 1909'da paşalar kombinezonuyla devrilir. Yerine Sultan Reşat çıkarılır. Reşat dokuz yıl sultanlık yapar. Öldükten sonra yerine son sultan Vahdettin geçer.

 

Eski yaveri ve bir zamanlar çok güvendiği, saraya damat yapmak istediği Mustafa Kemal, adım adım öne çıkınca dışlandı. Sultan orta yerde kala kaldı. Galip devletler Mustafa Kemal'i tanıyınca, Sultan artık işsiz, işlevsizdi.

Vahdettin düşürülmüş son padişah olmuştu. Ama öldürülmemişti.

Kaynak: Daraağaçları Gölgesinde Korku Cumhuriyeti, Ahmet KAHRAMAN Doruk Yayınevi

Hazırlayan: Paranoya Ailesi

Bu notlar başka bir siteden alınmamıştır. Bizzat kitabın içinden çıkarılmıştır.